Image by Aaron Burden

Idén

Vi vill öka kunskapen om binas stora och viktiga roll för vår närmiljö och vår planet. Genom att bibehålla och öka antalet bin via förmedling av andelar i bikupor vill vi gynna dig, biodlare och såklart bina. Utan bin finns inte vi. 

            We are creating a buzz

 

Vi förmedlar andelar i bikupor

Genom oss och vår hemsida kan du köpa andelar i bikupor runt om i Sverige. En bikupa består av 10 andelar. Detta innebär att en andelsägare får ta del av 10% av den totala honungsskörden från den kupan. När du köper en andel går pengarna till att köpa själva bikupa och till att sköta om bina. Du är alltså med och investerar för att finansiera ett bisamhälle och ett hem åt våra främsta trädgårdsmästare- bina! Den eventuella honung som blir av din andel blir avkastningen på din investering. När honungen skördas får du information om var och när din honung kan hämtas. 


Vi samarbetar bara med bigårdar som anammar ekologisk biodling. 


Vill du veta mer och hur du äger en andel i en bikupa eller är du biodlare (eller vill bli) klicka på knappen nedan så hörs vi! Vi älskar att snacka bin och honung! 

 

Våra bin är hotade

Hur allt började

 

Utav de cirka 270 arter vilda bin i Sverige, är en tredjedel hotade. I takt med växande jordbruk och skogsplanteringar så försvinner binas mat och livsmiljö. Bin behöver en mångfald av växter vilket idag är en bristvara med minskningen av ett blandat landskap. Bina hotas också av icke-ekologiska bekämpningsmedel som används i matproduktion. Vilda bin och honungs bin är båda livsviktiga för pollinering. 

 

Bina lider av matbrist på grund av hur vi har planerat vårt samhälle och lantbruk. Det odlas en gröda i taget, som blommar under en begränsad tid. Vi kan ta rapsen som exempel. Rapsen ger bina väldigt mycket mat, men när den tar slut finns det inget mer. Alla bin kämpar för att överleva, men värst är det för vildbina. De har ingen biodlare som kan hjälpa dem. Genom att bli andelsägare i en bikupa är du med och hjälper bina. 

Vi står inför en bidöd. Bi-populationer minskar drastiskt över hela världen och skrämmande nog har vi redan vissa områden helt utan bin. I Schuanrovisionen i Kina finns inte längre några bin och för att kunna odla penslar människor fruktträden manuellt med pollen för att pollinera dem.

Vi bakom Beelieve

Bin i arbetslivet

Fakta om bin

Varför är det så viktigt med bin?

 

Bin [lat: apoidea] är en insektsart som tillhör familjen spektaklar. Bina är en viktig del av blommande växters pollinering, dvs. befruktning. För att en växt ska pollineras så behöver pollen förflyttas från växtens hanorgan till honorganen. Pollenkornen är för träd och växter det som sädesceller är för djur och för bin är pollenkorn en proteinkälla. Bina är viktiga i rollen som pollinatörer. En tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor. Utan dem så skulle vår diet bestå av enbart ris, majs och sädesslag och även köttproduktionen skulle minska och bli dyrare eftersom djur äter växter.

 

Charlotta & Freja

Vi älskar bin och vi vill upplysa och inspirera till att vi ska ta hand om och supporta våra bin - våra livsviktiga trädgårdsmästare. Vi vill erbjuda ett enkelt sätt för dig att vara med i arbetet som krävs för att bina - och därmed att vi och ni ska ha en framtid på denna planet.

 

Beelieve grundades 2019 som ett UF-företag. Under vårt UF-år kammade vi bland annat hem första platsen i kategorin Årets UF- företag i Göteborgsregionen. 

914A8199.jpg