Havsträdgårdens bigård i samarbete med Litsegårdens biodling

Bisort: Buckfast 

Kupor: staplingskupor i frigolit

Att odling och pollinering hänger ihop är ingen världsnyhet och det har länge diskuterats i Skintebo Odlarförening (Havsträdgården) att etablera en bigård. När det nu visar sig att det inte är optimalt för bin att ha bikupor på den egna marken är den näst bästa lösningen att stimulera biodlare att ha sina bikupor så nära lotterna som möjligt. Tack vare ett samarbete med The Believe Company och Litsegårdens Bigård blir det möjligt att vara delaktig i bygget av en bigård inom bins flygavstånd från Havsträdgården. Detta kommer inte bara ge en större skörd, hjälpa bisamhällen att frodas men också höja kvaliteten på lokalsamhället Skintebo med omnejd.

 

Och här kommer lite historia för den historieintresserade: Bikuporna står på marken av den forna Lidens Gård vid Lilla Hovåsvägen. Lidens gård låg utmed Särövägen där Hovås Pizzeria finns idag. När 158:an skulle byggas revs samtliga byggnader 1970, då vägen skulle gå där gården låg. Gunnas Hansson "Gunnar i Lia" var ägare och hade ärvt gården efter hans föräldrar. En stor del av Lidensåkrar korsas nu av 158:an, men kvar finns de åkrar på vänster sidan om 158:an mot Lyckhemsvägen och vid södra delen av Lilla hovåsvägen. Vid Lilla hovåsvägen 41-45 ser det ut som det gjorde då Liden fanns. 

Det har under vintern utforskats kring möjligheten att ha bikupor inom föreningen Havsträdgården på marker i närheten av Havsträdgården. För en sak är säker: framtiden av Havsträdgårdens skördar hänger ihop med framtiden av bisamhällen i vår närhet. Nu har detta blivit verklighet. Beelieve sköter det administrativa och försäljningen av andelarna inom föreningen och den erfarna biodlaren Anna-Karin kommer sköta om bikuporna och bina. Mer om Anna-Karin kan du läsa under hennes bigård Litsegårdens Biodling här

När du köper en andel i webshopen finansierar detta inköp, uppbyggnad, underhåll, skötsel av bin, utvinning och paketering av honung som delas ut i slutet av säsongen. Mer detaljer kring hur vårt arbete går till hittar du här på hemsidan. 

Förutom att du blir en del i bigården bidrar du till att behålla kvaliteten i lokalsamhället Skintebo. Tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor och funderingar. Tillsammans kan vi bi-dra till en grönskande och härlig närmiljö!

2487 Gunnar Hansson Lidens gård Hovås.jp
2490 Gunnar Hansson Lidens gård Hovås.jp

Gunnar Hansson, Lidens gård, Hovås