Är du biodlare som vill utöka din verksamhet med fler kupor eller är du intresserad av att bli biodlare?

I så fall tusen TACK! För fler bin behövs!

 

Beelieve söker biodlare över hela landet och kan hjälpa dig att snabbt etablera bisamhällen genom att förmedla andelsägare och finansiärer till din biodlarverksamhet. 

 

DU driver bikuporna, sköter om bina och tar hand om honungsproduktionen.

BEELIEVE sköter resten. Det vill säga vi sköter all marknadsföring, försäljning och förmedling av andelar samt all kommunikation och kontakter med andelsägarna.  

 

Som Beelieves biodlare producerar du honung enligt ekologiska riktlinjer. Vi kräver inte att du har certifiering men bina ska inte utsättas för bekämpningsmedel eller något annat skadligt. Honungen ska vara märkt enligt livsmedelsverkets regler och ytterligare ett krav är att 100% av honungsskörden från bikupan ska tilldelas andelsägarna. En bikupa har 10 andelar och Beelieves andelsägare ska finansera nyetablerade bikupor. 

 

Så här funkar det steg för steg:

 1. Kontakta oss för ett härligt digitalt eller fysiskt möte. 

 2. Om vi gillar varandra skickar vi ett avtal.   

 3. Efter påskrivet avtal marknadsför vi dig som biodlare i våra kanaler under införsäljningsperioden.

 4. När 10 andelar är sålda finansera vi en ny kupa åt dig.

 5. Du etablerar ett bisamhälle, sköter kupan och bina under säsongen.

 6. Du håller oss uppdaterade löpande med korta rapporter om binas skeenden och mående med lite text och gärna bilder.

 7. Vi håller andelsägarna uppdaterade under säsongen.

 8. När honungsskörden är gjord kontaktar vi våra andelsägare om var och när honungen levereras. 

 9. Andelsägarna får avkastning på sin investering i form av honung.

 

 

Varför ska jag vara Beelieves biodlare?

 • Att jobba med Beelieve ger dig chansen att snabbt etablera dig som biodlare eller att utöka din redan befintliga biodlarverksamhet med fler bikupor.  

 • Då honungskördens storlek alltid är osäker är det finansiellt säkrare att ha andelsägare som delar risken med dig.

 • Du sparar tid genom att jobba med Beelieve sköter allt från kundkontakt till marknadsföring och försäljning så du kan lägga tid på att ta hand om dina bin.

 • Vi hittar nya kunder och når en stor kundgrupp.